O STOWARZYSZENIU

O STOWARZYSZENIU

HOME  /  O NAS  /  STOWARZYSZENIE  /  O STOWARZYSZENIU

Piłkarskie Stowarzyszenie VIKING 

W lipcu 2017 roku – w kawiarni „Krakers” w Łodzi – odbyło się spotkanie założycielskie, w trakcie którego powołano Piłkarskie Stowarzyszenie „VIKING”. Jego założycielami byli rodzice młodych piłkarzy, którzy chcieli zadbać jak najlepiej o rozwój swoich dzieci. Ich celem było prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć oraz szkoleń specjalistycznych w zakresie piłki nożnej. Dzięki temu mali zawodnicy mogli uczestniczyć w obozach piłkarskich, treningach indywidualnych, drużynowych, koordynacyjnych brać udział w zajęciach z psychologiem czy też lekcjach „freestyle football” oraz mierzyć się w wielu turniejach z zawodnikami polskimi i zagranicznymi. Założyciele PSV chcieli swoich podopiecznych nie tylko uczyć jak kopać piłkę, ale pokazać również jak radzić sobie ze stresem, współpracować w grupie i… właściwie się odżywiać.

Od sierpnia 2018 roku na fundamentach Piłkarskiego Stowarzyszenia „Viking” powstał Klub Sportowy PSV Łódź, który zarejestrowany został w strukturach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i stanowi rozszerzenie inicjatywy zapoczątkowanej przez Stowarzyszenie.

DANE STOWARZYSZENIA:

PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE „VIKING” ŁÓDŹ

Rok powstania: 2017

Organ rejestrowy: KRS

Nr rejestru: KRS0000690077

REGON: 367974048

NIP: 728-282-13-19

Join us! It will only take a minute

GET STARTED TODAY