ZAPRASZAMY MŁODYCH PIŁKARZY NA TRENINGI!

Nabór uzupełniający!

2008/2009 Trener Mariusz Rachubiński💥⚽

2010 Trener Mariusz Rachubiński💥 ⚽

2011 Trener Paweł Wesołowski 💥 ⚽

2012/2013 Trener Sebastian Świątczak💥 ⚽

2014/2015/2016
Trener Sebastian Świątczak💥⚽ 
Trener Bartosz Stępień 💥 ⚽

Trening Bramkarski Robert Sękowski 💥🙌

Treningi Motoryki Paweł Zbieżak 💥🏋️